Přeskočit navigaci

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

17. prosince 2002
Oficiální název (1) Obec Bernartice
starosta – Jiří Bělský
Důvod a způsob založení (2) - zák. 128/2000Sb
Organizační struktura (3) starosta Jíří Bělský
zástupce starosty Vadimír Bouma
hospodářka Věra Hejná
Kontaktní spojení (4)
adresa úřadu Obec Bernartice, Bernartice 39, 257 65 Čechtice
úřední hodiny – Po 14:00 – 17:00
telefon – 317 856 817
fax – 317 856 817
podatelna elektronické pošty - bernartice@zellivka.cz
případné platby můžete poukázat (5) – 30421 – 121/0100
IČO (6) - 00473359
DIČ (7) - ne
Rozpočet v tomto a předchozím roce (8) -
Žádost o informace (9) - písemně nebo ústně na OÚ
Příjem žádostí a dalších podání (10) - na OÚ
Opravné prostředky (11) - OkÚ Benešov prostřednictvím OÚ
Formuláře (12) - ne
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (13)
- Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem,
- Vyhláška o místních poplatcích
- Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku
Nejdůležitější předpisy (14) - Zákon o obcích 128/2000Sb, Zákon o rozpočtových pravidlech 250/2000Sb, Zákon o poskytování informací 106/1999Sb
Sazebník úhrad za poskytování informací (15) - ne
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (16) - Nebyla vydána žádná informace podléhající evidenci.
Seznam organizací (17) – Sbor dobrovolných hasičů

Nahoru
Copyright © 2000 - 2021 Mikroregion Želivka
Design: Graf-it, stránky využívají publikační systém Apollo