Přeskočit navigaci

BOROVSKO

Malá obec na břehu přehradního jezera
Borovsko - skoro zapomenutá obec se zajímavou historií.
Část obce zanikla při stavbě přehrady.

Borovsko
Hrad
Hrad v Borovsku stával na samém konci vysokého ostrohu příkře spadajícího k řece Želivce. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně Protiven z Borovska, který se připomíná v r. 1289 jako komoří královny Guty Habsburské. Tímto letopočtem se zároveň datuje první zpráva o hradu. V r. 1964 seděli na borovsku bratři Bohuslav, Markvart a Procek, synové Procka z Volfemberka. V letech 1935 – 1412 patřilo Borovsko Joštovi ze Soutic, v letech 1450 – 1458 Prokopu Karlíkovy ze Chřenovic, r. 1489 Zdeňku Medkovi z Valdeka. Později, neznámo kdy a kým, bylo zdejší zboží přikoupeno ke Zruči. Při dělení dědictví po Alešovy Zručském z Chřenovic v r. 1540 získal jeho syn Léva hrad Borovsko s předhradím, poplužní dvůr a městečko Borovsko s dalším zbožím. Po jeho smrti (před r. 1562) sídlila vdova na Dolních Kralovicích a borovský hrad pustl. Když si Lévovi synové Aleš a Albrecht z Chřenovic dávali v r. 1559 zapsat otcovské dědictví do zemských desek, uváděli zdejší hrad jako pustý. Obnoven pak již nikdy nebyl.
V první polovině 19. století byly poslední zbytky hradu rozmetány, kamene bylo použito při stavbě hospodářských objektů. Dnes je vše zatopeno vodní nádrží Želivka.

Tvrz
Nové sídlo, tvrz, si nedaleko pustého hradu Borovska na severním okraji vesnice postavil pravděpodobně tehdejší majitel statku Strachota Ostrovec z Kralovic kolem r. 1600. Jeho synu Ladislavovi bylo Borovsko pro účast naproti Habsburském povstání po Bílé hoře konfiskováno. V r. 1626 získal Borovsko, tvrz, městys a dvě vesnice, Michal Bohuslav Znějovský z Korkyně. Za třicetileté války byl statek velmi zpustošen, r. 1639 jej vypálili Švédové. V r. 1654, kdy získal Borovsko pražský měšťan Jakub Paravicini, se uvádí zdejší tvrz jako pustá. R. 1658 prodala statek Marie Anna Paraviciniová Kryštofu Ferdinandu Popelovy z Lobkovic. Potom se majitelé často střídali. V r. 1682 připojil Borovsko Vojtěch Voračovský z Paběnic k Dolním Kralovicím. Někdejší tvrz byla později upravena na jednoduché jednopatrové sídlo obdélníkového půdorysu. Od r. 1801, kdy byl zdejší poplužní dvůr emfyteutizován, patřilo sídlo majitelům dvora. Objekt zanikl ve vodách želivské přehrady.
Borovsko most

Borovsko most
Tohle měl být dálnční most spojující Praho a Brno.

Borovsko most
Dnes je vše skoro pod vodou.fotografe Martin Hanousek

Fotografie byly ponechány záměrně v původní velikosti.

Nahoru
Copyright © 2000 - 2021 Mikroregion Želivka
Design: Graf-it, stránky využívají publikační systém Apollo