Přeskočit navigaci

Nabídka

 

Pohlednice

Elektronické pohlednice

 

Anketa


Pozvánka na členskou schůzi MAS Blaník o.s.

6. září 2013

Pozvánka na členskou schůzi MAS Blaník o.s.

Vážené členky, vážení členové, příznivci a další zájemci o MAS Blaník o.s., zvu Vás tímto na setkání MAS Blaník o.s., které se uskuteční v úterý 10.
září 2013 od 17 do 21 hodin ve Spolkovém domě v Obci Studený.


Program jednání:
1. Zpráva o projektu Svazu měst a obcí
2. Diskuse k výdajům roku 2013, výhled 2014
3. Termíny – schůze výboru (rozpočet 2013 + 2014), schůze valné hromady k
rozpočtu, schůzky pracovních skupiny (říjen, listopad)
4. Zajištění účetní sdružení
5. Logo – zadání, postup, co dál k logu a souvisejícímu
6. Web – zadání, postup, obsah
7. Vize
8. Aktualizace kontaktů
9. Informace k novému občanskému zákoníku + možnosti školení
10. Zasedání KS MAS – 13.9.
11. Další, různé, diskuse

Prosíme o nahlášení účasti či její omluvení na info@masblanik.cz Dotazy, další návrhy na body programu, atp. volejte na tel. 604 540 583 – pí. Vondráková.

Ve Vlašimi dne 4.9. 2013

       Mgr. Renata Vondráková
       Předsedkyně sdružení


Nahoru
Copyright © 2000 - 2018 Mikroregion Želivka
Design: Graf-it, stránky využívají publikační systém Apollo