Přeskočit navigaci

O obci

Obec Dunice se nachází ve východní části regionu Benešov. Hranice katastru navazují na okres Pelhřimov. Obcí protéká Blažejovický potok, který spojuje oba dunické rybníky – mlynářův a obecní.
V obci se nachází mlýn na elektrický pohon, který byl znovu uveden do provozu v květnu roku 1992. Mlýn patří rodině Burdové, která ve mlýně vyrábí pšeničnou a žitnou mouku a tu pak rozváží do okolních pekáren.
Za pozornost také stojí kaplička postavená před rokem 1882. Od její poslední rekonstrukce v roce 1984 má elektrické zvonění. U kapličky je přes 300 let stará lípa svobody, je to strom chráněný státem. Na dubovém kříži, který stál pod lípou, byl letopočet 1793.
Na návsi u potoka byl v roce 1928 postaven pomník padlých dunických vojáků. V prostoru celé obce se nachází deset křížů, které si nechali postavit duničtí občané.
V obci byl založen r. 1965 Sbor dobrovolných hasičů, který měl třináct členů a předsedal jim pan František Chmel. V současné době má sbor 22 členů s věkovým průměrem 46 roků. Pod vedením velitele pana Františka Vopěnky jsou duničtí hasiči připraveni zasahovat se stříkačkou PS –12. Za celou dobu fungování sboru nemuseli hasiči zasahovat pouze jedenkrát při místním požáru.
Dominantami obce jsou hasičská zbrojnice s prodejnou, vystavěné v roce 1967. Na okraji obce se z bývalé obecní pastoušky r. 1998 vystavělo sídlo obecního úřadu i se zasedací síní. Na návsi také stojí autobusová garáž s nocovnou pro řidiče, které vděčíme za to, že sem ještě i dnes jezdí autobus.
V současné době žijí v naší obci převážně starší spoluobčané. Mladých rodin s malými dětmi je v Dunicích málo, přesto mají duničtí plány do budoucna s výstavbou sportovního hřiště a obnovu stávajícího přírodního tanečního parketu.

Nahoru
Copyright © 2000 - 2021 Mikroregion Želivka
Design: Graf-it, stránky využívají publikační systém Apollo