Přeskočit navigaci

vyhlášení konkurzu

24. března 2009

ZŘIZOVATEL – OBEC DOLNÍ KRALOVICE
nám. Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice, okres Benešov

VYHLÁŠENÍ KONKURZU
na obsazení  funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Dolní Kralovice

     Rada Obce Dolní Kralovice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Dolní Kralovice s nástupem do funkce od 1.7.2009.
V případě potřeby byt k dispozici.

     Požadavky:   Ukončené   vzdělání   a  praxi   podle   zákona  č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických  pracovnících a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů, morální bezúhonnost.

     K přihlášce přiložte:  Úředně ověřené  kopie  o  dosaženém  vzdělání,  doklad
o  průběhu   zaměstnání   potvrzený    posledním   zaměstnavatelem,   potvrzení
o zdravotní  způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce), strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy ((maximálně 4 strany formátu A4), výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné  prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.

     Přihlášku zasílejte nejpozději do 7.5.2009 na adresu:
Obec Dolní Kralovice, nám. Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice.
Na obálce uvádějte „Konkurzní řízení ZŠ a MŠ“.

Případné dotazy na tel. č. 317856218, 602955960

   
                                                                                               Antonín  B a š t a
                                                                                                       starosta


 


Nahoru
Copyright © 2000 - 2019 Mikroregion Želivka
Design: Graf-it, stránky využívají publikační systém Apollo